Klient nie jest zalogowany: [ zalogować ]    

Reklamacje

Reklamacja


Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami reklamacji www.xkko.pl  i przepisami czeskiego prawa.

Towar można reklamować u sprzedającego pod adresem www.xkko.pl  lub pod podanymi numerami telefonu.Kupujący ma obowiązek skontrolować towar niezwłocznie przy odbiorze i natychmiast poinformować sprzedającego o stwierdzonych wadach.

Kupujący musi przesłać informację o stwierdzonych wadach w formie pisemnej na adres info@xkko.pl . W informacji opisze, o jakie wady chodzi i jak się przejawiają.Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury oraz potwierdzenie płatności za towar, którego wadę się reklamuje.

Sprzedający zobowiązuje się poinformować klienta najpóźniej w ciągu pięciu dni od otrzymania reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia.

Ponadto, w przypadku, kiedy kupujący przesyła sprzedającemu w ramach reklamacji wadliwy towar, musi go odesłać w komplecie tak, jak odebrał go od sprzedającego, czyli w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu podobnej jakości oraz ze wszystkimi elementami, znajdującymi się w opakowaniu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zapakowanie przesyłki. Producent zazwyczaj nie uznaje reklamacji towarów uszkodzonych podczas transportu, nawet jeżeli wada została stwierdzona przed wysłaniem. Wady, powstałe w wyniku transportu towaru w nieodpowiednim opakowaniu nie zostaną uwzględnione.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z eksploatacji produktów, ich właściwości i szkód spowodowanych przez czynniki zewnętrzne i niewłaściwą obsługę. Wad tego rodzaju nie dotyczy także udzielona gwarancja. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego.

W żadnym przypadku nie należy odsyłać reklamowanego towaru za pobraniem. Odesłany w ten sposób towar nie zostanie odebrany i wydłuży się czas rozpatrzenia.

        


Administrator strony: KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6 Ostrava-Kunčice, 719 00, Czechy
Telefon:00420 608 78 44 78, Faks: 00420 596 123 527
www.xkko.pl
info@xkko.pl

Administrowane w systemie eXcel shop