Klient nie jest zalogowany: [ zalogować ]    

Ogólne warunki handlowe hurt


Ogólne warunki handlowe hurt

Warunki handlowe - Hurt


1. Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki handlowe obowiązują wyłącznie dla zakupów, dokonywanych w internetowym sklepie detalicznym www.xkko.pl. Hurtownię internetową prowadzi KIKKO s.r.o. ustala warunki i określa prawa i obowiązki sprzedającego (administrator) i kupującego (klient).

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

Apron marketing Izabela Jężak

ul. Dzielna 23/17

54-152 Wrocław

tel. 601579837

zamowienia@produktybambusowe.pl

 

2. Kiedy i jak otrzymam towar?

Po potwierdzeniu zamówienie e-mailem, zarejestrowane przez nas zamówienie jest traktowane jako wiążące. Towar wysyłamy i przekazujemy kurierowi natychmiast po otrzymaniu płatności na nasze konto.  Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia w odpowiednim terminie, będziemy się z Państwem kontaktować.  W ciągu 1-6 dni od wysyłki, przesyłka zostanie doręczona pod wskazany przez Państwa adres. 

3. Transport

Przy wysyłkach do Polski standardowo korzystamy z usług firmy Pocztex ( https://ecommerce.poczta-polska.pl/pl/obsluga-wysylek/emonitoring.)  Po uzgodnieniu mogą Państwo odebrać towar osobiście lub skorzystać z własnego przewoźnika. 

Przy zamówieniach o wartości poniżej 400 PLN netto, koszt wysyłki wynosi 15 zł.

Dla zamówień o wartości ponad 400 PLN zł netto wysyłka gratis.

4. Zamówienie i zawarcie umowy kupna.

1. Wszystkie zamówienia, złożone za pośrednictwem hurtowni internetowej xkko.pl są wiążące. Składając zamówienie kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji i wyraża na nie zgodę.
2. Zamówienie jest wstępną umową kupna. Umowa kupna zostaje zawarta w chwili odbioru zamówionego towaru przez kupującego.
3. Warunkiem przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i pół w formularzu.
4. Miejscem dostawy towaru jest adres, podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
5. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego w chwili jego odbioru, pod warunkiem zapłacenia ceny zakupu.
6. Wypełniając formularz rejestracyjny lub składając wiążące zamówienie w hurtowni internetowej
 www.xkko.pl , kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych kupującego i informacji o jego zakupach przez sprzedającego
7. Oświadczamy, że cały asortyment, oferowany w ramach hurtowni internetowej
 www.xkko.pl, pochodzi z magazynów oficjalnego importera i dystrybutora marki XKKO na Europę. 
8. Ceny podane w cenniku są cenami końcowymi.
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane zamówienia są niepełne, lub wzbudzają wątpliwość, dotyczącą rzeczywistego zamiaru zamówienia towaru przez klienta. Sprzedający poinformuje klienta o odmowie realizacji zamówienia drogą mailową.

6. Odstąpienie od umowy kupna (zwrot towaru)

Kupujący ma prawo, zgodnie z ustępem 6 nowelizacji kodeksu cywilnego nr 367/2000 odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odbioru towaru. Jeżeli zdecyduje się odstąpić od umowy, musi odesłać nieuszkodzony towar, bez śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu, w podanym terminie (decydująca jest data wysyłki). Po otrzymaniu zwracanego towaru, sprzedający zwróci klientowi odpowiednią kwotę w uzgodniony wcześniej sposób. Kupujący, zgodnie z ustępem 7, nie może odstąpić od umowy kupna towaru, dostosowanego na życzenie konsumenta lub dla jego osoby, oraz towaru, który się szybko psuje, zużywa lub starzeje.

7. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki handlowe obowiązują w brzmieniu, zamieszczonym na stronie internetowej sprzedającego, w dniu złożenia przez kupującego zamówienia w formie elektronicznej.
2. Składając zamówienie w formie elektronicznej kupujący przyjmuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia warunków handlowych, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia zamówienia oraz obowiązujące w dniu złożenia zamówienia ceny zamawianego towaru wraz z ceną transportu, podaną w katalogu internetowym
 www.xkko.pl, o ile w konkretnym przypadku nie uzgodniono inaczej w sposób możliwy do udokumentowania. Złożone zamówienie jest nieodwołanie wiążące dla kupującego.
3. Klient może anulować zamówienie bez zgody sprzedawcy najpóźniej w ciągu 24 godzin od zamówienia lub po przekroczeniu przez dostawcę potwierdzonego pisemnie terminu dostawy. W innych przypadkach konieczne jest uzgodnienie ze sprzedawcą.
4. Strony, w myśl postanowień § 262 ustęp 1 kodeksu handlowego uzgodniły wyraźnie, że jeżeli w warunkach nie określono inaczej, ich prawa i obowiązki regulują postanowienia kodeksu handlowego, zwłaszcza postanowieniami § 409 i nast.


        


Administrator strony: KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6 Ostrava-Kunčice, 719 00, Czechy
Telefon:00420 608 78 44 78, Faks: 00420 596 123 527
www.xkko.pl
info@xkko.pl

Administrowane w systemie eXcel shop