Klient nie jest zalogowany: [ zalogować ]    

Ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy) są poufne, zostaną wykorzystane wyłączne do wewnętrznych potrzeb KIKKO CZ s.r.o. i nie będą upubliczniane, przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w inny sposób. Dane osobowe są gromadzone z powodów handlowych, logistycznych, statystycznych i marketingowych.

Podczas użytkowania danych osobowych KIKKO CZ s.r.o. zobowiązuje się postępować zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Dz. U. O ochronie danych osobowych. W przypadku, że niezbędne będzie przekazanie danych osobowych klienta dostawcy, KIKKO CZ s.r.o. zobowiązuje się, że dane te przekaże dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody klienta. Bez zgody nie można przekazywać żadnych danych osobowych.

Korzystając z usług www.xkko.pl klient wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych. Przy rejestracji wymagane jest podanie podstawowych danych klienta, które uzupełnia się dopiero przy składaniu zamówienia. Klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych z bazy danych (anulowanie rejestracji) w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu info@xkko.pl

Dostęp zarejestrowanych klientów do sklepu oraz możliwość składania zamówień chroniony jest hasłem, które zna wyłącznie zarejestrowany klient. Dlatego prosimy, aby nie udostępniać tego hasła osobom trzecim, aby nie doszło do jego wykorzystania, a następnie do nadużycia Państwa rejestracji i danych. Za nadużycie wykorzystania hasła dostępowego administrator nie ponosi odpowiedzialności.

        


Administrator strony: KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6 Ostrava-Kunčice, 719 00, Czechy
Telefon:00420 608 78 44 78, Faks: 00420 596 123 527
www.xkko.pl
info@xkko.pl

Administrowane w systemie eXcel shop